photo: Takeo Hibino

Kazuhide Kawamura ì‘º ˜aG


Born in 1984.

next